Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...

^ Вкладывательная программка бюджета городка Силламяэ на 2010 год
Тыс. крон


nr

Objekti nimetus

Esialgne eelarve

Lõplik eelarve

Täitmine kokku

sh

Täitmine art 15

Täitmine

art 55

1

Linna Kultuurikeskuse siseruumide renoveerimine

17 252,88

17 252,88

5 192,58

5 192,58

0,00

 

 

 

 

 

 

 

2

Spordikompleksi Kalev hoone rekonstrueerimisprojekti muutmine

200,00

200,00

198,70

198,70

0,00

 

 

 

 

 

 

 

3

Spordikompleks Kalev (kunstmurukattega jalgpalliväljaku ehituse 2. etapp Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...)

115,83

115,83

115,33

115,33

0,00

 

 

 

 

 

 

 

4

Spordikompleks Kalev (staaadioni moodultribüünide ostmine)

581,19

581,19

581,19

581,19

0,00

 

 

 

 

 

 

 

5

Linna Keskraamatukogu (turvakardinate paigaldamine)

99,00

599,39

176,40

74,52

101,88

 

 

 

 

 

 

 

6

Remonditööd V.Tškalovi tn 25 hoones

650,00

938,38

803,72

714,61

89,11

 

 

 

 

 

 

 

7

Teede remont

2 920,30

2 979,80

2 982,71

923,63

2 059,08

 

 

 

 

 

 

 

8

Sillamäe Vanalinna Kool (nõudepesumasina ostmine ja ruumide remont)

460,40

460,40

323,13

152,09

171,04


9

Sillamäe Kannuka Kool Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... (akende vahetamine ja WC-ruumide remont)

674,00

677,36

639,76

480,40

159,36


10

Remonditööd lasteaedades (tuletõkkeuste paigaldamine)


1 806,99


1 669,76


1 425,58


830,76


594,82


11

Lasteaed Rukkilill (fassaadi osaline remont)

200,00

200,00

191,91

0,00

191,91


12

Lasteaed Helepunased Purjed (tuletõkkeuste paigaldamise projekt)


25,00


25,00


11,28


11,28


0,00

 

 

 

 

 

 

 

13

Lasteaed Jaaniussike (fassaadi osaline remont)

100,00

80,66

40,20

40,20

0,00

 

 

 

 

 

 

 

14

Välisvalgustuse remonditööd

100,00

100,00

72,43

0,00

72,43

 

 

 

 

 

 

 

15

Viru pst 3 kinnistu Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... soetamine

360,00

382,98

382,98

382,98

0,00


16

Viru pst teekatte remont

17,71

17,71

17,71

17,71

0,00

 

 

 

 

 

 

 

17

Sillamäe Avatud Noortekeskuse remonditööd

135,00

135,00

134,99

0,00

134,99

 

 

 

 

 

 

 

18

Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei (akende vahetamine)


150,00


873,58


781,74


776,94


4,80

 

 

 

 

 

 

 

19

Sillamäe Vanalinna Kool (saali rekonstrueerimise projekt)


0,00


200,00


0,00


0,00


0,00


20

Sillamäe linna veevarustus-ja kanalisatsioonis Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...üsteemide rekonstrueerimine


0,00


4 042,46


3 683,67


3 683,67


0,00


21

Viru pst 3 kinnistu lammutamine

0,00

84,88

63,66

20,46

43,20


 

Kokku kulud

25 848,30

31 617,26

17 819,67

14 197,05

3 622,62


Отчет об использовании запасного фонда

Тыс. крон


Бюджет городка Силламяэ был утвержден постановлением Городского собрания № 5 от 26.01.2010 года, согласно которому запасный фонд был утвержден в сумме 1 000 тыс. крон. В течение года Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... из запасного фонда было потрачено 804,54 тыс. крон и остаток на 31.12.2010 года составил 195,46 тыс. крон.Eelarve-klassifi-kaatori tunnus

Selgitus

Eraldatud ja kulutatud reserv-fondist

01

Sillamäe Linna Raamatupidamisele lumekoristustööde katteks

4,46

01

Kokku

4,46

03

MTÜ-le Sillamäe Vetelp Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...äästeühing Sillamäe rannajoonel päästetegevuse korraldamiseks Soome lahe vetes

11,00

03

Kokku

11,00

04

Kohtutäiturile Andrei Krek tasu sundvõõrandatava kinnisasja (Viru pst 3) väärtuse arvestamise eest

22,98

04

AS-le MEKE Sillamäe lumekoristustööde katteks

76,42

04

Sillam Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...äe linna 2010.aasta eelarve investeerimiskava kuludes punktis 6 ettenähtud summa suurendamiseks

94,22

04

“Kaunis kodu 2010” konkursist osavõtjate autasustamiseks

10,00

04

Kokku

203,62

06

M.Gorki tn 4 hoone kõrval asuva puidust rajatise (kuuri) lammutamine ja keldrite täisajamine

20,02

06

AS-le AUDEST Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... AS MEKE Sillamäe majandustegevuse tasuvuse analüüsi teostamiseks perioodil 1.jaanuar 2008.a kuni 30.september 2010.a

32,40

06

AS-le MEKE Sillamäe Ranna tn 27-10 ülalpidamiskulude ja koristustöödega seotud kulude katteks

9,36

06

Kokku

61,78

08

Sillamäe Spordikompleksile Kalev lumekoristustööde Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... katteks

59,40

08

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskusele Ulei lumekoristustööde katteks

6,82

08

OÜ-le Sillamäeski Vestnik, seoses kolimisega V.Tškalovi tn 1a hoonesse (telefonide ja interneti lülitus ning lukkude paigutamis Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... - kulude katmiseks)

4,84

08

MTÜ-le Vene Kultuuriselts, seoses kolimisega V.Tškalovi tn 1a hoonesse (telefonide ja interneti lülitus ning lukkude paigutamis - kulude katmiseks)

1,70

08

Sillamäe Linna Keskraamatukogule hoone katuselt lumekoristustööde kulude katteks

10,00

08

Sillam Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...äe Spordikompleksile Kalev kunstmurukattega jalgpalliväljaku parandamiseks

84,00

08

MTÜ-le Leningradi Blokaadi Elanik maiürituste korraldamiseks

10,00

08

Sillamäe Avatud Noortekeskuse hoone katuse remondiks

8,10

08

AÜ-le Sillamäe Sputnik 45.aastapäeva tähistamiseks

12,00

08

Sillamäe Spordikompleksi Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... Kalev (Kesk tn 30) soklikorrusel asuva juuksurisalongi ruumide taastamisremondiks ja soojasisestuse hermetiseerimiseks

15,25

08

Sillamäe Spordikompleksi Kalev (Kesk tn 30) hoone ruumi varustamiseks, seoses maleklubi kolimisega

25,00

08

MTÜ-le Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN uue soojusarvesti soetamiseks ja paigaldamiseks

12,50

08

MTÜ-le Sillam Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...äe Spordiklubi Kalev Ilja Siroši osalemiskulude katmiseks 19.-29.2010.a toimuval Noorte Maletajate Maailmameistrivõistlustel Kreekas

10,00

Reservfondi kasutamise aruanne jätkub


08

MTÜ-le Kergejõustikuklubi Kalev-Sillamäe Vjatšeslav Košelevi Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... osalemiskulude katmiseks 10.aprillil 2011.a toimuval rahvusvahelistel võislustel Pariisis

8,00

08

MTÜ-le Sillamäe Vene Kultuuriselts majanduskulude katteks

4,50

08

MTÜ-le Sillamäe Linna Pensionäride Keskus majanduskulude katteks

4,23

08

MTÜ-le Spordiklubi EVAIL-ATHLETICS täiendavalt 18.-19.detsembril 2010.a toimuvate Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... IX Sillamäe linna lahtiste meistrivõistluste korraldamiskes poksis

3,00

08

MTÜ-le Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing majanduskulude katteks

0,60

08

Vaivara Vallavalitsusele sõjalis-sportlikku võistluse “Utria dessant” auhinnafondi toetamiseks

1,00

08

Kokku

280,94

09

Sillamäe Vanalinna Koolile lumekoristust Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...ööde katteks

11,81

09

Sillamäe Lasteaiale Helepunased Purjed ventilatsiooni šahtide taastamiseks ja remondiks

2,66

09

Sillamäe Lasteaiale Rukkilill kahe elektripliidi soetamiseks

62,76

09

Sillamäe Kannuka Koolile juubelikingituse soetamiseks

15,50

09

Sillamäe Lasteaiale Helepunased Purjed külmkapi soetamiseks

26,00

09

Sillamäe Vanalinna Koolile juubelikingituse Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... soetamiseks

25,00

09

Sillamäe Lasteaiale Helepunased Purjed ujula soojustatud põranda torustiku, küttetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku remondiks

14,55

09

Sillamäe Lasteaiale Päikseke pesumasina soetamiseks

40,00

09

Eesti Põhikoolile katuse remondiks

28,50

09

Projekti “Minu Riik” raames 2010.aasta novembris Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... korraldatud linna koolide õpilaste vastuvõtuks Riigikogus (transpordikulude katteks)

15,00

09

Sillamäe Lasteaiale Helepunased Purjed avariitöödega seotud kulude katteks

0,96

09

Kokku

242,74
 KOKKU KULUD

804,54
^ Selgitused eelarve täitmiseJuJ aruande juurde


Объяснительная записка к отчету о выполнении бюджета


Бюджет городка Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... Силламяэ на 2010 год был утвержден 26.01.2010 постановлением № 5 Городского собрания. Доходы бюджета составили 166 071 тыс. крон, расходы – 179 767 тыс. крон, денежные сделки 13 696 тыс. крон, в т.ч. кассовый резерв 1 550 тыс. крон. При утверждении бюджета городка было принято Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... решение о разработке денежного резерва в размере 4 175 тыс. крон из средств переходящего остатка бюджета 2009 года. Сумма денежного резерва выведена из бюджета 2010 года. Средства расположены на депозитном счете в банке. Средства денежного Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... резерва можно использовать в течение денежного года лишь на основании решения городского Собрания (статья 7 постановления № 5 Городского собрания от 16.01.2010 «Бюджет городка Силламяэ на 2010 год»). В течение года бюджет изменялся 5 раз. К концу Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... 2010 года уточненный бюджет составил: доходы – 175 082 тыс. крон; расходы - 190 618 тыс. крон; денежные сделки - 15 536 тыс. крон. Выполнение годичного бюджета: доходы - 167 616 тыс. крон; расходы - 166 488 тыс. крон; денежные сделки - 1 128 тыс. крон.

Денежный год 2010 был сложным. В течение первых 3-х Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... месяцев длился рост в городке числа зарегистрированных безработных, что в свою очередь плохо воздействовало на поступление подоходного налога от физического лица.

С апреля 2010 года число безработных снизилось и появилась Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... возможность прирастить план по основному виду доходов бюджета.


При утверждении бюджета в январе 2010 года плановая сумма поступлений подоходного налога составила 67 200 тыс. крон. К концу года план по поступлению подоходного налога был увеличен Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... до 71 362 тыс. крон.

Фактическое поступление подоходного налога в 2010 году - 73 927 тыс. крон, что составляет 103,6% от уточненного плана. По сопоставлению с 2009 годом поступление подоходного налога уменьшилось в 2010 году на 5 546 тыс. крон либо 7%.

Уточненный план доходов городского бюджета Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... на 2010 год в размере 175 082 тыс. крон был выполнен практически на сумму 167 616 тыс. крон, что на 4,3% меньше запланированного.

В 2010 году меньше запланированного поступило мотивированных денег от Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) для реализации Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... проекта реновации внутренних помещений Силламяэского центра культуры (план - 14 353 тыс. крон, поступило - 2 941 тыс. крон), предпосылкой чему был неспешный темп строй работ по реализации проекта. Срок выполнения строй работ запланирован на Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... декабрь 2011 года.

Доходная часть бюджета на 2010 год на 1,6% меньше доходов бюджета 2009 года. Это связано с уменьшением поступления подоходного налога с физического лица и с уменьшением мотивированного финансирования из муниципального бюджета.
Сравнительная таблица доходов бюджета городка Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... Силламяэ 2008 – 2010
Eelarve 2008.a

Eelarve 2009.a

Eelarve 2010.a

Tulude allikas

2008.a.

%

%

2009.a

%

%

2010.a

%

%

 

fakt

2007.a.

tulud

fakt

2008.a

tulud

fakt

2009.a

tulud

Tulumaks füüsilistelt isikutelt

92 881,77

118,3

47,1

79 473,22

85,6

46,7

73 927,40

93,0

44,1

Maamaks

1 276,89

94,2

0,6

1 326,88

103,9

0,8

1 288,49

97,1

0,8

Laekumine vee erikasutusest

492,09

102,6

0,2

540,66

109,9

0,3

498,33

92,2

0,3

Omatulude laekumised

11 336,83

115,2

5,7

10 864,99

95,8

6,4

9 796,64

90,2

5,8

Laekumised teistest omavalitsusest

2 228,49

186,8

1,1

2 672,27

119,9

1,6

2 818,56

105,5

1,7

Muud laekumised

252,30

45,8

0,1

115,10

45,6

0,1

149,03

129,5

0,1

Linna tulud

108 468,37

118,0

54,9

94 993,12

87,6

55,8

88 478,45

93,1

52,8

 
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0

 
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0

 
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0

 
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0
#DIV Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной.../0!

0,0

 
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0

Tasandusfond

38 812,00

104,5

19,7

32 641,00

84,1

19,2

32 020,00

98,1

19,1

Eraldised hariduskuludeks

28 693,43

120,6

14,5

27 851,94

97,1

16,4

26 362,31

94,7

15,7

 


#DIV/0!

0,0

Toetus Haridus- ja Teadusministeeriumist

500,00

31,3

0,3
0,0

0,00,0

Eraldised lasteaedade õpetajate koolituskuludeks

137,00

83,0

0,1

172,00

125,5

0,1

217,00

126,2

0,1

Toimetulekutoetus

3 114,00

60,4

1,6

3 030,82

97,3

1,8

7 250,00

239,2

4,3

Koolide investeeringud

2 440,00

111,2

1,2

479,00

19,6

0,3

474,00

99,0

0,3

Koolieelsete lasteasutuste toetus

959,00

0,0

0,5

0,00

0,0

0,0

0,00
0,0

Koolitoit

2 289,10

101,4

1,2

2 229,70

97,4

1,3

2 203,48

98,8

1,3

Eraldised puuetega inimestega

#DIV/0!

0,0
#DIV/0!

0,0

Sotsiaaltoetuse ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

801,00

100,5

0,4

710,88

88,7

0,4

644,13

90,6

0,4

Laste riiklik hoolekanne (lastekodu)

3 808,00

124,2

1,9

3 555,39

93,4

2,1

3 524,51

99,1

2,1

Linna bussiliinide dotatsioon

200,00

63,1

0,1

150,00

75,0

0,1

100,00

66,7

0,1

Sihtotstarbelised toetused

1 873,38

126,5

0,9

1 024,10

54,7

0,6

1 059,15

103,4

0,6

Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumist

504,63

117,3

0,3

374,83

74,3

0,2

371,89

99,2

0,2

Sihtotstarbelised toetused Struktuurifondidest

1 480,00

604,2

0,7

639,30

43,2

0,4

3 444,56

538,8

2,1

Krediidi Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... ja Ekspordi garanteerimise Sihtasutus (KredEx)

0,00

0,0

0,0

1 320,00

0,0

0,8

0,00

0,0

0,0

 


#DIV/0!

0,0

 


#DIV/0!

0,0

Toetus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumist

2 297,80

150,9

1,2

584,50

25,4

0,3

636,60

108,9

0,4

Sihtotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumist

156,13

64,0

0,1

196,46

125,8

0,1

266,83

135,8

0,2

Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumist

500,00

21,3

0,3

0,00

0,0

0,0

0,00
0,0

Keskonnainvesteeringute Keskus

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

183,95
0,1

Sihtotstarbelised toetused - õppelaen

376,30

159,7

0,2

337,46

89,7

0,2

379,19

112,4

0,2

Pangalaen

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00,0

Muutus kassas ja hoiusta (+ , - )

0,00

0,0

0,0
0,0

0,00,0

^ Tulud kokku

197 410,14

112,7

100,0

170 290,50

86,3

100,0

167 616,05

98,4

100,0

Pangalaen

0,000,001 840,00Muutus kassas ja hoiustes (+ , - )

0,001 297,534 131,58^ Tulude eelarve kokku

197 410,14

112,7
171 588,03

86,9
173 587,63

101,2
Сравнительная таблица Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... расходов бюджета городка Силламяэ 2008 – 2010


Eelarve 2008.a.

Eelarve 2009.a

Eelarve 2010.a

Kulude suunamine

2008.a.

%

%

2009.a

%

%

2010.a

%

%

 

Fakt

2007.a

kulud

Fakt

2008.a

kulud

Fakt

2009.a

kulud

Haridus

82 917,29

115,3

42,0

74 802,99

90,2

43,6

76 629,75

102,4

44,1

Kultuur

24 783,97

146,2

12,6

18 852,33

76,1

11,0

23 314,13

123,7

13,4

Ajaleht

585,78

107,2

0,3

535,00

91,3

0,3

524,84

98,1

0,3

Tervishoid

3,00

9,6

0,0

1,50

50,0

0,0

 

0,0

0,0

Kehakultuur ja спорт

12 941,63

106,5

6,6

12 572,20

97,1

7,3

9 212,04

73,3

5,3

Linna noorte tegevus

1 288,97

116,7

0,7

1 075,85

83,5

0,6

1 101,06

102,3

0,6

Sotsiaalabi

13 408,32

127,7

6,8

9 822,13

73,3

5,7

9 745,47

99,2

5,6

Toimetulekutoetus

3 087,81

73,5

1,6

3 971,21

128,6

2,3

7 293,96

183,7

4,2

^ Kokku sotsiaalsfäär

139 016,77

118,4

70,4

121 633,21

87,5

70,9

127 821,25

105,1

73,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majandus

23 544,50

122,1

11,9

21 527,65

91,4

12,5

22 098,32

102,7

12,7

Juhtimine

16 864,51

86,4

8,5

15 653,89

92,8

9,1

14 182,28

90,6

8,2

Linna raamatupidamine

2 224,77

114,7

1,1

2 114,13

95,0

1,2

2 086,34

98,7

1,2

Avalik kord ja julgeolek

78,47

85,4

0,0

37,93

48,3

0,0

41,00

108,1

0,0

 

0,00

 

0,0

 

 

0,0

 

#DIV/0!

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

#DIV/0!

0,0

Ühiskondlikud organisatsioonid

562,92

183,4

0,3

326,24

58,0

0,2

258,65

79,3

0,1

^ Kulud kokku

182 291,94

114,1

 

161 293,05

88,5

 

166 487,84

103,2

 

Laenu tagastamine

9 911,95

100,5

5,0

10 294,98

103,9

6,0

7 099,79

69,0

4,1

Muutus kassas ja hoiustes (+ , -)

5 206,25

75,2

2,6

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

^ Kulude eelarve Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... kokku

197 410,14

112,7

100,0

171 588,03

86,9

100,0

173 587,63

101,2

100,0Независимо от того, что доходная база городского бюджета в 2010 году уменьшилась, город Силламяэ выполнил в целом свои обязательства перед Maksu- ja Tolliameti и кредитными учреждениями, также по всем заключенным договорам.

Для того Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной..., чтоб выполнить обязательства, возложенные государством на местные самоуправления, и с целью сохранения имеющейся инфраструктуры городка, Силламяэское Городское собрание приняло 8 декабря 2009 решение № 13 «Организация выполнения бюджета городка Силламяэ на 2010 год».


Подведомственные городскому управлению учреждения финансировали из Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... расчета ¼ общей суммы годичного расхода.

Перед руководителями подведомственных городскому управлению учреждений была поставлены последующие задачки:

  1. составить программку действий собственного учреждения с целью внедрения дополнительных организационных и технических мер по понижению Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... в 2010 году расходов;

  2. разглядеть возможность навести летом 2010 года работников учреждения в коллективный отпуск либо в неоплачиваемый отпуск в течение 2010 года;

  3. ограничить выполнение сверхурочной работы, работы в выходные деньки и в муниципальные Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... празднички;

  4. предугадать при взятии обязанностей (при заключении договоров) и финансировании из бюджета городка возможность приостановления либо прекращения деяния договоров, в случае, если в течение 2-ух месяцев не будет производиться план доходной части бюджета


Каждый месяц Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... Городское управление информировало Городское собрание о выполнении бюджета и финансовом положении дочерних компаний, входящих в консолидированную группу.


Применение «Порядка организации выполнения бюджета городка Силламяэ на 2010 год» позволило сберечь средства городского бюджета:


- по индивидуальным Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... расходам

- 3 704 тыс. крон;

- по хозяйственным расходам учреждений

- 1 093 тыс. крон;

- по коммунальным расходам

- 429 тыс. крон.


Фактические расходы по всем сферам деятельности большей частью соответствуют плановым показателям либо же расходы произведены в наименьшей сумме.

Исключение Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... составляют:


Вышеуказанные расходы Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... являются составной частью хозяйственных расходов учреждений и их в итоге фактическое выполнение в целом дает экономию. Издержки по этим расходам произведены в декабре 2010 года за счет экономии денег по другим Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... статьям хозяйственных расходов. Руководители обозначенных учреждений ходатайствовали перед денежным отделом Городского управления о способности использовать сэкономленные средства на определенные расходы. Все ходатайства были подписаны управляющим и бухгалтером учреждения. В декабре 2010 года конфигурации Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... к бюджету городка на заседании Городского собрания не рассматривались.


В Городском управлении фактические расходы по статье 60 „muud kulud“ превысили план на 3,86 тыс. крон. Расходы произведены за счет экономии денег по статье Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... «хозяйственные расходы». На сумму 3,86 тыс. крон были оплачены: земляной налог – 2,47 тыс. крон, госпошлины – 1,39 тыс. крон.


На конец хозяйственного года по виду деятельности: 01330 „Arendusprojektid“ не был уточнен план расходов мотивированных средств в сумме 50 тыс Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной.... крон, поступивших в октябре 2010 года от MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit для реализации проекта по установке спортивных сооружения на местности морского побережья. Толика городка в этом проекте была запланирована по статье 01330 “Arendusprojektid Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... в сумме 45,4 тыс крон. С MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit был заключен контракт и в октябре 2010 годы проект был реализован. Деньги в сумме 50 тыс. крон поступили от MTÜ Ida-Virumaa Spordiliit в октябре 2010 года, что отыскало Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... отражение в части выполнения доходов по статье 3500 “„Sihtotstarbelised toetused“ и „Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine“ (см. приложение 15).


Фактические расходы по виду деятельности 06605 „Kinnistu ja hoone hooldus” V.Tškalovi tn 25, V.Tškalovi tn Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... 3a, Kajaka tn 17 были выполнены с экономией в сумме - 18,53 тыс. крон, при всем этом коммунальные расходы, запланированные по этому виду деятельности, превысили запланированные на 14,29 тыс. крон. В течение 2010 цена термический Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... энергии в городке Силламяэ повышалась четыре раза, и невзирая на то, что решением Городского собрания плановые расходы по коммунальным платежам были уточнены, нереально было запланировать расходы с точностью до кроны. В случае Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... задержки с оплатой счетов за термическую энергию пришлось бы платить предусмотренную контрактом пеню.

Такая же ситуация сложилась и по сфере деятельности 08209 „MTÜ Sillamäe Pensionäride Keskus“, где фактические расходы превысили запланированные на 0,12 тыс Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной.... крон.


По сфере деятельности 08107 „MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN“ фактические расходы были выполнены с экономией в сумме 15,01 тыс. крон. По статье расходов 45 „Eraldised“ фактические расходы превысили запланированные на 8,09 тыс Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной.... крон. Распоряжением Силламяэского Городского управления № 263-k от 6 мая 2010 „Raha eraldamine“ было выделено 8,09 тыс. крон для ремонта крыши строения Sillamäe Avatud Noortekeskus (Kalda tn 14).

На основании этого распоряжения в бюджете по Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... статье 55 „majandamiskulud“ были изготовлены конфигурации, но фактические расходы по ремонту были неверно отнесены на статью 45 „eraldised“.


По виду деятельности 09220 “Kannuka Kool” в общем объеме фактические расходы в сопоставлении с плановыми выполнены с экономией 142,9 тыс. крон Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной.... Раздельно по статье расходов 55 “personalikulud” – riigieelarvest перерасход составил 0,500 тыс. крон по выплате общественного налога. В школе работает педагог зарубежного языка с нагрузкой наименее малой зарплаты, а в согласовании с законом Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... о соц налоге при зарплате меньше малой работодатель доплачивает соц налог до минимума – 1,436 тыс. крон.

Раздельно по статье расходов “õpikud” перерасход составил 0,120 тыс. крон, при всем этом расходы по статье “õppevahendid” выполнены по факту Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... с экономией 0,170 тыс. крон.


По виду расходов 10401 “Laste hoolekande asutus Lootus” в общем обьеме фактические расходы в сопоставлении с планом выполнены с экономией 414,08 тыс крон. Раздельно по статье расходов Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... 60 “muud kulud” перерасход составил 1,29 тыс крон. В течение года были оплачены госпошлины за оформление личных документов воспитанников детского дома.


В 2010 году вкладывательная программка реализована лишь на 56 %. Самое огромное невыполнение фактических расходов наблюдается Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... по проекту реновации внутренних помещений Городского центра культуры.


На 2011 год перенесены последующие объекты:Уточненный Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... план расходов бюджета на 2010 год – 190 618 тыс. крон, фактическое выполнение – 166 488 тыс. крон либо 87 % от плана.

По сопоставлению с 2009 годом расходы бюджета 2010 года возросли на 3,22% .


Уточненный план по денежным сделкам в 2010 году составил 15 536 тыс. крон Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной..., в т.ч.:При утверждении ценностей бюджета на 2010 год город придерживался ограниченной Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... политики в части приобретения кредитов. Отмечено, что город может взять кредит только для реализации определенного проекта, имеющего поддержку из средств наружной помощи. В 2010 году для обеспечения толики самофинансирования в проекте «Sillam Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...äe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” был заключен кредитный контракт c KIK (Keskkonnainvesteeringut Keskus). 1-ая кредитная сумма 1 840 тыс. крон поступила от KIK в ноябре 2010 года.

Город Силламяэ выполнил свои обязательства перед банками (в Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... части выполнения имеющихся денежных обязанностей) в сумме - 7 100 тыс. крон, средства кассового резерва не расходовали. Изменение в кассе и во вкладах составило 4 132 тыс. крон. Всего денежные сделки по фактическому выполнению Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... составили - 1 128 тыс. крон.

Общий объем выполнения городского бюджета 2010 года составил 173 588 тыс. крон, что на 1,17 % больше объема бюджета 2009 года.

Результаты анализа по выполнению бюджета городка и годичного отчета охарактеризовывают финансово-экономическую ситуацию 2010 года, как Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... сложную, но размеренную. В критериях экономического спада город сумел сохранить все направления инфраструктуры.


В связи с реализацией программки экономии денег на конец 2010 года был образован переходящий на 2011 год остаток денег в сумме Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... 20 839 тыс. крон. Это отдало возможность в 2011 году сформировать денежный резерв в сумме 2 000 тыс. крон, который был выведен из бюджета и расположен на депозитных счетах, также покрыть нужные плановые расходы бюджета 2011 года.


Sillam Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной...äe Linnavalitsus 31.12.2010 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.


Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Sillamäe Linnavalitsus.


Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitatud Sillamäe Linnavolikogu Инвестиционная программа бюджета города Силламяэ на 2010 год - Отчет за 2010 хозяйственный год консолидированной... oma .....................................otsusega nr ................... Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta aruande juurde.


Ain Kiviorg __________________________________
Linnavolikogu esimees


Jelena Koršunova __________________________________

Linnapea


Aleksandr Kanev __________________________________

Aselinnapea


Eevi Paasmäe __________________________________

Aselinnapea


Tõnis Kalberg __________________________________
Aselinnapea


Tatjana Ivanova __________________________________

Aselinnapea


Mehis Pilv __________________________________

Linnavalitsuse liigeinvesticii-vedomosti-dajdzhest.html
investicionnaya-deyatelnost-akcionernoe-obshestvo-bugulminskij-elektronasosnij-zavod.html
investicionnaya-deyatelnost-predpriyatiya.html